Pozvánka na akci

Ve znamení dravců a sov

 v sobotu 2.9.2023 od 11:00

Přijďte se zúčastnit a využijte tak jedinečnou příležitost blíže se seznámit nejen s přírodou údolí řeky Ohřře a našimi druhy hadů, ale také s dravci a sovami. Součástí akce bude též letová ukázka dravců ve spolupráci se spolkem Penthea.

Pozvánka na akci

Nech brouka žít

 v sobotu 17.6.2023 od 11:00

Přijďte se zúčastnit a využijte tak jedinečnou příležitost blíže se seznámit s přírodou údolí řeky Ohře, různými druhy brouků a problematikou jejich ochrany. Součástí akce bude také výstava fotografií brouků, dětský koutek s motivem brouka pytlíka Ondřeje Sekory a broučků Jana Karafiáta. A k tomu všemu nám bude hrát jak jinak než kapela Beatles.

Netopýří noc

 v sobotu 10.9.2022 od 19:00

Přijďte se zúčastnit a využijte tak jedinečnou příležitost blíže se seznámit s našimi sousedy netopýry a  přírodou údolí řeky Ohře. Čeká na Vás bohatý odborný program v podobě přednášky, ukázky živých netopýrů i muzejních exponátů či demonstrace odchytu netopýrů. Pro účastníky bude připraveno drobné občerstvení a aktivity pro děti.

Pozvánka na akci

Ve znamení žáby

 v sobotu 25.6.2022 od 11:00

Přijďte se zúčastnit a využijte tak jedinečnou příležitost blíže se seznámit s našimi i exotickými druhy obojživelníků a přírodou údolí řeky Ohře. Čeká na Vás bohatý program a občerstvení. Pro děti jsou připraveny soutěže a dětský koutek.

 13.7.2020

V letošním roce se nám vzhledem ke koronavirové situaci nepodařilo získat podporu pro realizaci pravidelné osvětové akce. Věříme, že vše doženeme příští rok. 

Letošní počasí užovkám prospívá

K dnešnímu dni bylo v rámci pravidelného monitoringu v okolí Stráže nad Ohří pozorováno již 127 užovek stromových, a to jsme teprve v polovině sezóny. To je mnohem více než v předchozích letech. Například vloni bylo pozorováno za celou sezónu 130 užovek a v roce 2018 dokonce jen 108 hadů. Svou roli v tom může hrát deštivý červen, který hadům evidentně prospívá. V tomto měsíci obvykle svlékají svou kůži a vyhledávají vlhké prostředí. A samozřejmě je květen a červen hadí lásky čas. V těchto měsících jsou užovky mimořádně aktivní a můžeme je spatřit mnohem častěji než v ostatních měsících sezóny.


Hadí lásky čas

Děkujeme obyvatelce Osvinova, že se s námi podělila o cenné snímky ze soukromého života užovek na své zahradě. Pozorování páření hadů v přírodě je vzácnou záležitostí. Jde o proces, který může trvat i několik desítek minut a hadi proto vyhledávají spíše soukromí. Jedná se však o bohulibou činnost, na jejímž úspěchu je postaven celý náš záchranný program. Beznohé tělo nedává příliš prostoru pro přidržení partnerky, a proto se samec láskyplně zakusuje do přední části těla samice.


POZVÁNKA NA AKCI - Osvinov, 29.6.2019 v 11:30 h

Vážení přátelé,

co nejsrdečněji Vás opět zveme na otevírání hadího údolí v přírodovědném parku na Osvinově u Stráže nad Ohří, které se koná v sobotu 29. června 2019 od 11,30 hodin. Díky podpoře Karlovarského kraje pro Vás spolek Zamenis opět připravil bohatý program s ukázkou nejen všech našich druhů hadů ale i zástupců jedovatých i nejedovatých hadů z celého světa. Letošní akce je tak nazvána „Ve znamení hada“.

S přáním zajímavých a krásných zážitků z této akce Vás zdraví předseda spolku Zamenis.

Karel Janoušek

POZVÁNKA NA AKCI - Osvinov, 1.7.2017 v 12:00 h

Vážení přátelé,

co nejsrdečněji Vás opět zveme na otevírání hadího údolí v přírodovědném parku na Osvinově u Stráže nad Ohří, které se koná v sobotu 1. července 2017 od 12. hodin. Díky podpoře Karlovarského kraje pro Vás spolek Zamenis opět připravil bohatý program s ukázkou všech našich druhů hadů i dalších plazů. Letošní akce je nazvána „Do hadího údolí za lovci lebek“. Je to řečeno sice trochu v nadsázce, ale každopádně budete moci shlédnout unikátní výstavu lebek obratlovců z depozitáře několika zoologických zahrad a dále celou řadu lebek ze sbírky našeho předního preparátora a sběratele Mgr. Pavla Zubera. Pro děti jsou připraveny aktivity a soutěže s přírodovědnou tématikou.

S přáním zajímavých a krásných zážitků z této akce Vás zdraví předseda spolku Zamenis.

Karel Janoušek


Stavba hmyzího hotýlku v Doupovské zahradě

Dne 20.6.2017 jsme společně s dětmi z mateřské školy ve Stráži nad Ohří postavili domeček pro hmyz.

Doupovská zahrada (nejen) pro užovku stromovou

Spolek Zamenis za finanční podpory Ministerstva životního prostředí a ve spolupráci s obcí Stráž nad Ohří a v roce 2016 realizoval projekt Doupovská zahrada (nejen) pro užovku stromovou, jehož cílem bylo vytvoření naučné zóny s interaktivními prvky, která seznámí děti i rodiče s problematikou ochrany užovky stromové ajedinečností údolí Ohře. Vzniklý prostor je možné optimálně využít pro venkovní výuku skupinydětí (MŠ, ZŠ, tábory, kroužky) či pro zpestření rodinných vycházek a výletů. Obec Stráž nad Ohří jevlastníkem dotčeného pozemku a podílela se na spolufinancování projektu.Dne 25.11.2016 proběhlo slavnostní otevření Doupovské zahrady za účasti dětí z místní MŠ

Brigáda ve dnech 30.9 - 2.10. 2016

Ve dnech 30.9 - 2.10.2016 se konala první podzimní brigáda za účelem opravy a doplnění líhnišť pro užovku stromovou. Počasí nám velmi přálo a bylo nalezeno množství novorozených mláďat i vaječných slupek užovky stromové. Celkově se jednalo o velmi vydařenou akci, viz fotodokumentace.


POZVÁNKA NA AKCI - Osvinov, 11.6.2016 v 12:00 h

Vážení přátelé,

co nejsrdečněji Vás opět zveme na otevírání hadího údolí v přírodovědném parku na Osvinově u Stráže nad Ohří, které se koná v sobotu 11. června 2016 od 12. hodin. Díky podpoře karlovarského kraje jsme pro Vás znovu připravili bohatý program s ukázkou všech našich druhů hadů. Letošní akce je ve „znamení želvy“. Budete mít příležitost se seznámit s celou řadou živých želv, včetně největší kontinentální želvy ostruhaté (Geochelone sulcata).Program obohatí odpolední vystoupení divadelního souboru Kašpárkův hrobeček, který nám pod širým nebem v přírodovědném parku představí svůj muzikál Chlupáči. Pro děti jsou připraveny aktivity a soutěže s přírodovědnou tématikou.

S přáním zajímavých a krásných zážitků z této akce Vás zdraví předseda spolku Zamenis.

Karel Janoušek

Konference o užovce stromové na Horním hradě 16 - 17.4. 2016

V termínu 16 - 17.4. 2016 se v prostorách Horního hradu bude konat konference o užovce stromové. Tato konference je součástí projektu „Hadí údolí - osvěta o užovce stromové v Poohří“ financovaného z prostředků EHP fondů 2009- 2014 a Ministerstva životního prostředí. Tato akce bude začínat v sobotu 16.4 od cca 11:00 (možno přijet už v pátek) a končit v neděli 17.4.2016. Sobota bude věnována přednáškám o užovce stromové (přesný program bude k dispozici až na místě), neděle pak terénní exkurzi po lokalitách užovky stromové a návštěvě přírodovědného parku a hadího infocentra na Osvinově. Bližší informace obdržíte na telefonu 776 827 776 či prostřednictvím emailu zamenisos@seznam.cz.
Těšíme se na viděnou.
SpolekZamenis

Informační seminář a brigáda Zamenis v termínu 13 - 15.11.2015

O druhém listoapdovém víkendu se v sídle spolku Zamenis konal informační seminář k projektu Realizace záchranného programu pro užovku stromovou v Poohří (MGSII 32) financovaného z EHP fondů 2009 - 2014 a Ministerstva životního prostředí. Prostor byl věnován také praktickým aktivitám na podporu užovky stromové, zejména pak péči o líhniště. 

POZVÁNKA NA AKCI - Osvinov, 26.9.2015 v 11:00 h

Vážení přátelé,

spolek Zamenis si Vás a Vaše děti dovoluje co nejsrdečněji pozvat na slavnostní uzamykání „Hadího údolí“ v přírodovědném parku na Osvinově s bohatým doprovodným programem, které proběhne v sobotu 26. září od 11. hodin. Přijďte prosím včas, neboť ve spolupráci s občanským sdružením Penthea, zahajujeme program letovou ukázkou dravců a sov. V průběhu dne pak bude prostor si exempláře dravců a sov prohlédnout a získat zajímavé informace od jejich chovatele Petra Kolomazníka. Nedílnou součástíprogramu bude promítání fotografií Ing. Stanislava Wiesera, známého publicisty a fotografa, který se celý život věnuje problematice krajiny a přírody. Nebude chybět ukázka všech našich druhů hadů.

S přáním zajímavých a krásných zážitků z této akce Vás zdraví předseda spolku Zamenis.

Karel Janoušek

Vzácná návštěva na Osvinově

Dne 1.9.2015 navštívili hadí infocentrum na Osvinově naši přátelé Ivan a Katka Rehákovi, všem hadařům zajisté dobře známí, neboť RNDr. Ivan Rehák, CSc. zastává funkci prezidenta České herpetologické společnosti. Doprovázel je významný americký herpetolog Professor Aaron Bauer spolu se svou manželkou Monicou. Jejich zájmem bylo spatřit užovku stromovou ve volné přírodě, což vzhledem k vysokým teplotám nebyl úplně jednoduchý úkol, až k večeru se  nakonec podařilo nalézt mladý exemplář užovky stromové na jednom z našich líhnišť. Vzácným hostům jsme předvedli nový přírodovědný park a venkovní expozici našich hadů.

Venkovní hadí expozice dokončena

V České republice se vyskytuje 5 druhů hadů. Údolí Ohře je jednou z mála lokalit, kde se můžete potkat se všemi z nich. Setkání s hadem ve volné přírodě vyžaduje zkušenosti a trpělivost. Díky infocentru na Osvinově máte možnost shlédnout venkovní expozici našich druhů hadů. Jmenovitě je zde k vidění:

Užovka obojková (Natrix natrix)

Užovka podplamatá (Natrix tessellata)

Užovka hladká (Coronella austriaca)

Užovka stromová (Zamenis longissimus)

Zmije obecná (Vipera berus)

V letošním roce se zde podařilo rozmnožit užovku hladkou a zmiji obecnou.

POZVÁNKA NA AKCI - Osvinov, 20.6.2015 v 11:00 h

Vážení přátelé,

co nejsrdečněji Vás a Vaše děti zveme na slavnostní zahájení a otevření „Přírodovědného parku“ a infocentra o užovce stromové na Osvinově u Stráže nad Ohří. Infocentrum s přilehlým přírodovědným parkem bylo vybudováno v rámci záchranného programu pro užovku stromovou (lidově Eskulapovu).  Finanční prostředky na realizaci byly získány z EHP fondů, Ministerstva životního prostředí a od našich sponzorů. Slavnostní zahájení proběhne za účasti starosty obce Miloslava Záleského. Jako zvláštní host byl pozván také ředitel ZOO Plzeň Ing. Jiří Trávníček, který přislíbil „účast“ také jednoho z chovanců jejich terária – pětimetrové krajty mřížkované. Kromě soutěží s přírodovědnou tématikou budou v daných časových intervalech veřejnosti předvedeny všechny naše druhy hadů i s oborným komentářem. Součástí programu bude také unikátní výstava bezobratlých živočichů (raci, brouci aj.) v prostoru parku o jejíž instalaci se postará Mgr. Petr Šípek, PhD. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

S přáním zajímavých a krásných zážitků z této akce Vás zdraví předseda spolku Zamenis.

Karel Janoušek

Brigáda ve dnech 18 - 19.4.2015

Ve dnech 18 - 19.4. 2015 se konala první letošní  pracovní brigáda za účelem opravy a doplnění líhnišť pro užovku stromovou. Zároveň proběhl informační seminář ve vztahu k EHP fondům.

Nové publikace

Na konci roku 2014 vyšla publikace "Obojživelníci a plazi Karlovarského kraje", na jejímž vzniku se podílelo i několik našich členů. V první části knihy se můžete seznámit s biologií a ekologií 17 druhů obojživelníků a 7 druhů plazů vyskytujících se v Karlovarském kraji. Druhá část je pak věnována nejzajímavějším lokalitám v kraji pro jejich pozorování. Publikace je neprodejná a zájemcům je k dispozici na Krajském úřadě Karlovarského kraje, budova C, kancelář C231.

Schválení projektů z "EHP fondů"
Dne 9. prosince 2014 bylo na MŽP podepsáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace (ROPD) k našim projektům financovaným z prostředků EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Podpořeny byly následující projekty:


„Realizace záchranného programu užovky stromové v Poohří“
„Hadí údolí - osvěta o užovce stromové v Poohří“

Brigáda ve dnech 10 - 12.10.2014

Ve dnech 10 - 12.10. 2014 se konala pracovní brigáda za účelem opravy a doplnění líhnišť pro užovku stromovou.

Brigáda ve dnech 3 - 5.10.2014

Ve dnech 3 - 5.10. 2014 se konala pracovní brigáda za účelem opravy a doplnění líhnišť pro užovku stromovou a hledání zbytků vaječných obalů (důkazu reprodukce užovky stromové v našich líhništích).