Infocentrum o užovce stromové na Osvinově

V důsledku rostoucí popularizace problematiky ochrany jedinečné izolované populace užovky stromové v okolí Stráže nad Ohří roste i zájem turistů spatřit tohoto vzácného hada a dozvědět se více o jeho životě. V zájmu prevence nežádoucího rušení jedinců ve volné přírodě vznikl záměr zbudovat v centru výskytu užovky stromové v místě sídla spolku Zamenis terénní infocentrum, kde jsou zájemcům k dispozici informační materiály, výklad odborně způsobilé osoby a ukázka exemplářů všech našich druhů hadů ve venkovní expozici. Přímo naproti infocentru se v místě původního neudržovaného dětského hřiště dnes nachází Přírodovědný park s přírodními prvky (hmyzí hotel, minilíhniště pro plazy, skalky pro ještěrky, budky pro ptáky, plchy, netopýry), osvětovými prvky (informační tabule zaměřené na přírodní bohatství Poohří) a společenskou zónou (altán, herní prvky pro děti). Přírodovědný park je volně přístupný veřejnosti a jeho provoz se řídí návštěvním řádem. Infocentrum, kde můžete získat různé informační materiály a odborný komentář, má nepravidelnou otvírací dobu. Zájemci si však mohou předem domluvit návštěvu s předsedou spolku Zamenis Karlem Janouškem (viz sekce kontakty).

Jak se k nám dostanete?

Ze státní silnice I13 mezi Karlovými Vary a Chomutovem odbočíte v obci Damice směrem na Krásný Les. V obci Krásný Les odbočíte podle směrových cedulí na Osvinov a dále pojedete lesní silničkou (cca 5 km) až přímo k nám.

SRDCE POOHŘÍ

V  roce 2021 byla do nájmu získána nemovitost na adrese Osvinov 42 disponující sálem pro cca 50 osob, exhibičními prostory a pozemkem vhodným pro realizaci biotopové zahrady. V partnerství s Prokopem Svobodou ze společnosti SVOBODA & WILLIAMS s.r.o. jsme tak zahájili nový projekt s názvem Environmentální institut - Srdce Poohří, pro který je osvěta jedním z hlavních bodů a jehož činnost bude zahájena a dále rozvíjena za všech okolností. I přes krátkou dobu trvání a omezení v důsledku koronavirové situace se nám podařilo realizovat celou řadu environmentálních akcí, jak je patrné i z webových stránek www.srdcepoohri.cz