Přehled realizovaných projektů

2022

V roce 2022 byl Českým svazem ochránců příordy podpořen rozvojový projekt pozemkového spolku Zamenis, jehož cílem je aktivní komunikace  s vlastníky a správci pozemků, pořízení pomůcek pro práci s veřejností a technického vybavení pro údržbu lokalit užovky stromové.

Spolek Zamenis dále získal podporu pro dva projekty v rámci programu "Ochrana biodiverzity", konrétně na monitoring sýčka obecného na Rakovnicku a výrobu berliček na pdoporu dravců a sov ve volné krajině.

Podporu Karlovarského kraje získal i náš projekt  "Chránit hady lidi baví - uspořádání akcí pro veřejnost. Díky této podpoře budmem realizovat dvě osvětové akce - Ve znamení žáby (25.6.2022) a Netopýří noc (10.9.2022).

Spolek Zamenis dlouhodobě spolupracuje se zoologickou a botanickou zahradou města Plzně. Tato organizace podporuje celou řadu projektů v ochraně přírody. Část energie věnuje aktivitám v tuzemsku, část zasílá do zahraničí. Doma za humny se aktivně snaží podporovat záchranu populace chřástala polního (Crex crex) v Plzeňském kraji. Aktivity také vyvíjí na projektu, který si klade za cíl posílit mizející populace sýčka obecného (Athene noctua) v České republice. Od roku 2010 se snaží pěstovat vybrané ohrožené druhy rostlin v Plzeňském kraji. Zjara vždy monitoruje a zachraňuje obojživelníky na jednom úseku frekventované silnice v Plzni v katastrálním území Valcha. A nyní podporuje i záchranu užovky stromové v údolí Ohře prostřednictvím scvého sbírkov účtu.

2021

V roce 2021 byl Českým svazem ochránců příordy podpořen rozvojový projekt pozemkového spolku Zamenis, jehož cílem je aktivní komunikace  s vlastníky a správci pozemků a pořízení odborné literatury. V roce 2021 pozemkový spolek Zamenis realizuje projekt v rámci Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (dále jen POPFK), podprogramu 115 163 - Realizace a příprava záchranných programů a programů péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, který kromě pravidelné péče o lokality zahrnuje i každoroční monitoring líhnišť a biotopů. Pilířem záchranného programu užovky stromové a tedy i jednou z hlavních činností pozemkového spolku je péče o líhniště a kamenné zídky. V současné době spolek Zamenis pečuje několik desítek zídek a líhnišť.

2020

V letošním roce se nám vzhledem ke koronavirové situaci nepodařilo získat podporu pro realizaci pravidelné osvětové akce. Věříme, že vše doženeme příští rok. Spolek Zamenis však získal podporu od Českého svazu ochránců přírody a jeho partnerů v rámci programu “Ochrana biodiverzity” pro projekt "Podpora reprodukce užovky stromové v Poohří", který je zaměřen na péči o líhniště. Dalším podpořeným projektem je monitoring zmije obecné v Krušných horách v přeshraniční spolupráci s Naturschutzzentrum Erzgebirge

2019

Projekt "Chránit hady lidi baví - uspořádání akce pro veřejnost "Hadí údolí"získal dotaci od Karlovarského kraje. Díky této podpoře provede pořáda akci osvětovou akci pro veřejnost dne 29.6.2019.

2017

Chránit hady lidi baví

Projekt "Chránit hady lidi baví - osvěta o užovce stromové v Poohří" získal dotaci od Karlovarského kraje. Díky této podpoře provede spolek drobné stavební úpravy na terénní informační stanici v Osvinově a uspořádá osvětovou akci pro veřejnost v červenci 2017. 

2016

Doupovská zahrada nejen pro užovku stromovou

Spolek Zamenis za finanční podpory Ministerstva životního prostředí a ve spolupráci s obcí Stráž nad Ohří a v roce 2016 realizoval projekt Doupovská zahrada (nejen) pro užovku stromovou, jehož cílem bylo vytvoření naučné zóny s interaktivními prvky, která seznámí děti i rodiče s problematikou ochrany užovky stromové ajedinečností údolí Ohře. Vzniklý prostor je možné optimálně využít pro venkovní výuku skupinydětí (MŠ, ZŠ, tábory, kroužky) či pro zpestření rodinných vycházek a výletů. Obec Stráž nad Ohří jevlastníkem dotčeného pozemku a podílela se na spolufinancování projektu.

Kde ji najdeme?

V obci Stráž nad Ohří za fotbalovým hřištěm.

Co zde najdeme?

  • 12 ovocných stromů (třešně, jabloně, hrušně) a 22 ovocných keřů (rybízy, arónie) – výsadba slouží jednak jako optické vymezení Doupovské zahrady (nejen) pro užovku stromovou a zároveň bude v budoucnu zdrojem chutného ovoce pro všechny návštěvníky
  • 4 dřevěné informačních panely pro informační cedule o velikosti 60 x 80 cm na téma:
  1. Příroda údolí řeky Ohře
  2. Plazi údolí Ohře
  3. Zachraňme užovku stromovou v údolí řeky Ohře
  4.  Tajemný had eskulap
  • 2 venkovní interaktivní prvky pro děti – doskočiště a pexeso (viz. www.lesnisvet.cz)
  • líhniště pro užovku stromovou - dřevěný kompostér o velikosti 150 x 150 cm a
  • štěrkové pěšiny v délce 100 m spojující jednotlivé prvky
  • přírodní posezení – 5 laviček z rozpůlených klád umístěných do kruhu

 Doupovská zahrada se těší na Vaší návštěvu!

Dne 25.11.2016 proběhlo slavnostní otevření Doupovské zahrady za účasti dětí z místní MŠ

 


Chránit hady lidi baví

Projekt "Chránit hady lidi baví - osvěta o užovce stromové v Poohří" získal dotaci od Karlovarského kraje. Díky této podpoře provede spolek drobné stavební úpravy na terénní informační stanici v Osvinově a uspořádá osvětovou akci pro veřejnost v červnu 2016.

2015

V rámci programu rozvoje pozemkových spolků Českým svazem ochránců přírody byla získána podpora pro projekt "Rozvojový projekt pozemkového spolku Zamenis 2015". Cílem tohoto projektu je aktivní komunikace  s vlastníky a správci pozemků a doplnění technické vybavenosti nezbytné pro zajištění  managementu lokalit.

2014

V roce 2014 získal spolek Zamenis podporu od Českého svazu ochránců přírody a jeho partnerů v rámci programu “Ochrana biodiverzity” pro projekt "Hadí údolí aneb osvěta místních obyvatel a turistů ve vztahu k užovce stromové a ostatním našim hadům". Tento projekt je zaměřený na osvětu a propagaci informačních materiálů.

V rámci programu rozvoje pozemkových spolků Českým svazem ochránců přírody byla získána podpora pro projekt "Rozvojový projekt pozemkového spolku Zamenis 2014". Cílem tohoto projektu je aktivní komunikace  s vlastníky a správci pozemků a doplnění technické vybavenosti nezbytné pro zajištění řádného managementu lokalit a výzkum užovky stromové.

Největší díl praktických opatření na podporu užovky stromové  byl realizován v rámci Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (tzv. POPFK), podprogramu 115 163 - Realizace a příprava záchranných programů a programů péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Projekt zahrnoval následující opatření – péče o líhniště - kosení a doplnění substrátu a oprava líhnišť (10 líhnišť), péče o zídky (4 lokality), monitoring biotopů, monitoring líhnišť a poskytování poradenství.

Dalším zdrojem finančních prostředků na údržbu lokalit (nejen) užovky stromové je Program péče o krajinu (PPK). V systematické návaznosti na opatření provedená v předchozích sezónách 2006 - 2013 bylo i v letošním roce ošetřeno 7 zídek vyžadujících pravidelnou údržbu a doplněno líhniště pro plazy.